ŚWIDNIK · MEŁGIEW · PIASKI · TRAWNIKI        GAZETA BEZPŁATNA

sobota 25 stycznia 2020, Imieniny obchodzą: Tatiana, Paweł
 • Strona główna
 • Zasięg
 • Redakcja
 • Reklama
 • Napisz do nas
 • Archiwum
 • Sen nocy leśnej

  Świdnicka Grupa Teatralna „Teatr Drogi” przedstawiła świdniczanom, nowy spektakl zatytułowany „Sen nocy leśnej”. Został on zrealizowany w ramach zadania „A z teatrem nam po drodze” z  Budżetu Obywatelskiego 2018. 

   

  Wśród celów projektu znalazły się zachęcenie mieszkańców do podejmowania aktywności w dziedzinie kultury, przybliżenie wiedzy o historii teatru, o literaturze, zachęcenie do  podejmowania działań związanych z kulturą, wzmocnienie poczucia własnej wartości, dostarczenie pozytywnych przeżyć emocjonalnych i estetycznych  uczestnikom biorącym udział w projekcie oraz rozbudzanie zainteresowań, poszukiwania własnych dróg rozwoju osobistego jako przeciwwagi do współczesnych przekazów medialnych dających masowemu odbiorcy gotowe produkty  w dziedzinie kultury.

   

  W czasie spotkania z widzami omówiono zrealizowany  projekt. Współcześnie, przy wielu przekazach medialnych, coraz bardziej spada aktywność odbiorcy. Dotyczy to zarówno młodzieży, osób dorosłych, jak też środowisk seniorów. W konsekwencji  spadająca aktywność powoduje bierność, obniżenie poczucia własnej wartości, odsuwanie się od innych aktywności w życiu społecznym. To jeden z argumentów, który legł u podstaw przygotowania i zgłoszenia naszego projektu. W czasie jego realizacji przeprowadzone zostały warsztaty teatralne, jak też przeprowadzono konkurs na napisanie krótkiego scenariusza przedstawienia. 

   

  W czasie spotkania widzowie mogli obejrzeć reportaż z warsztatów teatralnych prowadzonych przez aktorów w Miejskim Centrum Usług Socjalnych, w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego i w Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich. Widzom przedstawiono także werdykt jury z konkursu literackiego. Jego laureatami, zdobywcami równorzędnych wyróżnień zostali Izabela Pankowska, Edyta Smus i Tadeusz Chwałczyk.

   

  „Teatr Drogi” na motywach utworu Izabeli Pankowskiej „Czarcia pułapka” przygotował spektakl „Sen nocy leśnej”. Spektakl ten, szczególny w swoim charakterze, nawiązywał do romantycznych wątków „Lilii” Adama Mickiewicza, wątków „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego oraz legendy o Sinobrodym. Z założenia, spektakl miał krótką formę, która może stać się zaczynem do przygotowania spektaklu, w którym zostaną rozwinięte  zarysowane wątki i postacie. Ciekawe wątki, ludowość, przeplatające się z realnym światem wątki guseł, czarów, melodyjność świata przyrody, barwność emocjonalna postaci, to wszystko przyczyniło się do wykreowania niezwykłego klimatu spektaklu. 

   

  W przedstawieniu „Sen nocy leśnej” wystąpili aktorzy: Agata Brodaczewska, Aneta Stodulska-Sowa, Anna Bryk, Anna Włosek, Joanna Piasecka, Katarzyna Szajewska-Gała, Monika Lechnio-Lewicka, Sebastian Gała, Andrzej Jastrzębski, Andrzej Wiśnioch.

   

  Dziękuję, w imieniu aktorów „Teatru Drogi”, wszystkim osobom, które wzięły udział w naszym projekcie, naszym widzom oraz tym wszystkim, którzy swoim wsparciem i zaangażowaniem przyczynili się do realizacji naszego zadania. Dziękuję Gminie Miejskiej Świdnik, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, Miejskiemu Centrum Usług Socjalnych, I LO,  Gimnazjum nr 3 za współpracę przy realizacji projektu.  ▶  Andrzej Wiśnioch