ŚWIDNIK · MEŁGIEW · PIASKI · TRAWNIKI        GAZETA BEZPŁATNA

sobota 25 stycznia 2020, Imieniny obchodzą: Tatiana, Paweł
 • Strona główna
 • Zasięg
 • Redakcja
 • Reklama
 • Napisz do nas
 • Archiwum
 • Wyższe pensje dla nauczycieli

  Nauczyciele ze świdnickich szkół osiągnęli w ubiegłym roku średnie zarobki zgodne z Kartą Nauczyciela. Nie będzie konieczna wypłata “czternastek”.

  Świdnicki magistrat przeanalizował wydatki na nauczycielskie pensje w 2018 roku. Okazało się, że została osiągnięta średnia wysokość wynagrodzeń, o których mowa w Karcie Nauczyciela.

  Zgodnie z przepisami średnie wynagrodzenia miesięczne brutto wynoszą na różnych stopniach awansu: nauczyciel stażysta 2 900,2 zł, nauczyciel kontraktowy 3 219,22 zł, nauczyciel mianowany 4 176,29 zł, nauczyciel dyplomowany 5 336,37 zł

  Po raz pierwszy od 2009 r.,  nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych Gminy Miejskiej Świdnik na wszystkich stopniach awansu zawodowego osiągnęli średnie wynagrodzenia wynikające z Karty Nauczyciela bez konieczności wypłacania im dodatku wyrównawczego.

  - Dzięki dodatkowym środkom z gminy przeznaczonym w ubiegłym roku na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, na realizację innowacji pedagogicznych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dzięki optymalnej polityce kadrowej  świdniccy nauczyciele mieli możliwość zrealizowania większej liczby godzin, niż ta wynikająca z obowiązkowego pensum,  przez co osiągnęli wyższe wynagrodzenia w stosunku do tych określonych w przepisach prawa. Jest to pierwszy taki rok od 10 lat kiedy nie będziemy musieli wypłacać nauczycielom dodatku wyrównawczego na żadnym stopniu awansu zawodowego - tłumaczy Bożena Zapalska, Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Świdnik.

  W sumie nauczyciele ze Świdnika zarobili w ubiegłym roku o ok. 776,3 tys. zł więcej.

  W przypadku nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich wynagrodzeń, gmina wypłacała nauczycielom jednorazowy dodatek wyrównawczy (tzw. “czternastkę”).