ŚWIDNIK · MEŁGIEW · PIASKI · TRAWNIKI        GAZETA BEZPŁATNA

sobota 25 stycznia 2020, Imieniny obchodzą: Tatiana, Paweł
 • Strona główna
 • Zasięg
 • Redakcja
 • Reklama
 • Napisz do nas
 • Archiwum
 • Użytkowanie wieczyste – powrót do prymatu własności

  Z dniem 1 stycznia 2019 roku wszyscy użytkownicy wieczyści gruntów przeznaczonych na cele mieszkalne stali się ich prawowitymi właścicielami z mocy ustawy a więc nie muszą wykonywać przy tym żadnych czynności. Przekształcenie obejmuje grunty Skarbu Państwa oraz samorządowe. 

  W miejsce dotychczasowej opłaty za użytkowanie weszła tzw. opłata przekształceniowa, stanowiąca równowartość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Z tego tytułu powinni Państwo uzyskać z zaświadczenie wydane przez właściwy organ, w którym oprócz potwierdzenia przekształcenia powinny znajdować się informacje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie jej wnoszenia. 

   

  Okres wnoszenia opłaty wynosi 20 lat, choć istnieje możliwość skrócenia tego okresu, co wiąże się z systemem bonifikat. W przypadku gruntów Skarbu Państwa ustawa przewiduje 60% bonifikatę dla opłaty jednorazowej wniesionej w roku, w którym nastąpiło przekształcenie. W każdym kolejnym roku wysokość bonifikaty maleje o 10%. Wysokość bonifikaty dla gruntów samorządowych ustalana jest w drodze uchwały właściwych organów, a sama ustawa daje im w tym przedmiocie pełną swobodę. 

   

  Uchwałą Rady Miasta Świdnik przyjęto 80% bonifikatę z tytułu opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Świdnik, która przysługuje właścicielom lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

   

  Jednocześnie ostatnia nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego ujednolica zasady udzielania bonifikat na przekształcenie gruntów pod garażami i miejscowymi. Ustawa daje możliwość udzielenia bonifikaty na przekształcenie gruntów pod garażami, czy miejscami postojowymi w sposób jednoznaczny, natomiast na gruntach Skarbu Państwa takie bonifikaty wynikają wprost z ustawy. Naturalnie wprowadzenie takiej bonifikaty zachodzi w drodze uchwalenia przez samorząd stosownej uchwały, podobnie jak ma lub miało to miejsce przy bonifikatach obejmujących grunty przeznaczone na cele mieszkaniowe. 

   

  Likwidacja użytkowania wieczystego to zwrot Polakom należnej im własności oraz zagwarantowanie obywatelom najszerszego i podstawowego prawa rzeczowego. W miejsce tworu prawnego zrodzonego w słusznie minionej epoce przywracamy zasady wywodzące się z prawa rzymskiego stanowiącego fundament cywilizacji zachodniej.